Графичен дизайн

Добрата конструкция на търговската опаковка е един от най-важните фактори за постигане на пазарен успех. Опитните специалисти в нашия конструкторски отдел ще изготвят за Вас конструкция на опаковката, от която имате нужда – оптимално съобразена с подходящите формати на материала и изискванията на дизайна, функционалността и маркетинга.