Предпечат

Процесът на подготовка за отпечатване се извършва в нашия отдел за предпечатна подготовка. Тук файловете по одобрен проект за графичен дизайн се обработват за постигане на прецизен цвят и максимално качество на изображението. Нашите специалисти подготвят монтажите за експонация според формата на печатния лист и специфичните изисквания на офсетния печат. Звеното за предпечатни процеси предлага и най-новото – Computer-to-Plate (СТР) технология. Системата Computer-to-Plate е съвременна предпечатна система за експонация на монтираните по електронен път оригинали директно върху печатните пластини. Чрез използване на този модерен метод на работа се избягва загубата на информация от процеса на експонация върху филм, намалява се драстично времето за производство, като същевременно се повишава прецизността и качеството на контрола върху цветовете и техниката на отпечатване. Материалът, след преминалата предпечатна подготовка, е готов да бъде подложен на офсетов или специален печат.